انتخاب شد:

آبجکتیو نیمه آپوکرومات سری UMPLFLN-W/LUMPLFLN-W/XLUMPLFLN-W/LUMFLN-W

آبجکتیو نیمه آپوکرومات سری UMPLFLN-W/LUMPLFLN-W/XLUMPLFLN-W/LUMFLN-W

تماس بگیرید

دسته:
Compare

توضیحات

آبجکتیو نیمه آپوکرومات با ایمرسیون آب مناسب برای الکتروفیزیولوژی

UMPLFLN-W/LUMPLFLN-W/XLUMPLFLN-W/LUMFLN-W

  • Long working distance ، آبجکتیو نیمه آپوکرومات با ایمرسیون آب دارای قابلیت نمایش تصاویر مسطح حاصل از انتقال فاکتورها تا نزدیکی محدوده طیف مادون قرمز می باشد.
  • دارای DIC و فلورسانس عالی از محدوده مرئی تا مادون قرمز و مناسب برای تصویربرداری فلورسانس از بافت مغز
  • NA بالا با بزرگنمایی کم XLUMPLFLN20XW، دارای قابلیت ارائه تصاویر روشن و دقیق از ماکرو تا میکرو

 

IMNAOFNMAGW.D
Water0.326.5103.5UMPLFLN10XW
Water0.526.5203.5UMPIFLN20XW
Water122202XLUMPLFLN20XW
Water0.826.5403.3LUMPLFLN40XW
Water126.5602LUMPLFLN60XW
Water1.126.5601.5LUMFLN60XW

 

بستن منو
×

سبد خرید