افتخارات

به منظور حمایت از دستاوردهای جدید، پارس‌ژن هر ساله حامی بسیاری از کنگره های علمی است.

رویدادها

رویدادهای پیش رو

رویدادهای پیشین

۱۳۹۸

سومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
(۱۰ تا ۱۲ شهریور ۱۳۹۸)

بیست و یکمین همایش سالانه و چهارمین همایش بین‌المللی آسیب‌شناسی و طب آزمایشگاه
(۳ تا ۵ مهر ۱۳۹۸)

۱۳۹۷

یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت
(۳۰ فروردین تا ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷)

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
(۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷)

۱۳۹۶

دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
(۳۱ فروردین تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶)

نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه | پنجمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی
(۶ تا ۸ دی ۱۳۹۶)

۱۳۹۵

پنجمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری در معلولیت ها
(۲۰ تا ۲۱ مرداد ۱۳۹۵)

چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران
(۲۶ تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۵)

هجدهمین همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
(۱۵ تا ۱۷ دی ۱۳۹۵)

۱۳۹۴

ششمین كنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل
(۲۸ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۴)

اولین نمایشگاه تخصصی آزمایشگاهی ایران مدلب
(۲ تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴)

کنگره بین المللی تولیدمثل – ISERB 2015
(۲ تا ۴ خرداد ۱۳۹۴)

شانزدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل
(۱۱ تا ۱۳ شهریور ۱۳۹۴)

هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان
(۱۷ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۴)

بستن منو
×

سبد خرید