تکنیک Real – Time PCR و کاربردهای آن

امروزه تکنیک‌های تکثیر و شناسایی اسید‌های نوکلئیک از مهم‌ترین ابزارهای پژوهش‌های زیستی و ژنتیکی به شمار می‌آیند. دانشمندان در همه زمینه‌های علوم زیستی، بیوتکنولوژی، پزشکی، پزشکی قانونی، تشخیصی و ...…

ادامه خواندن
بستن منو
×

سبد خرید