اختلال کروموزومی تریزومی ۱۳

تریزومی‌۱۳ یکی از اختلالات و ناهنجاری‌‌های رایج در بارداری‌ است که به دلیل وجود کروموزوم اضافی در هنگام تشکیل سلول زیگوت اتفاق می‌افتد. به این نوع تریزومی، «سندرم  پاتائو» می‌گویند…

ادامه خواندن
بستن منو