پشتیبانی همراه | پشتیبانی پیشرفته

پشتیبانی همراه

ما چالش ها و مشکلاتی که هر روزه با آن روبرو هستید را درک می کنیم. پشتیبانی همراه به شما کمک می کند تا بتوانید این چالش ها را در مرکز خود کاهش داده و مدیریت کنید. پس کارمندان شما خواهند توانست بر روی کار اصلی خود (یعنی تشخیص) تمرکز کنند.

پشتیبانی پیشرفته

در هر روز کاری شما بر روی ماکزیمم بازدهی دستگاه های موجود آزمایشگاه خود حساب می کنید. با برنامه نگهداری و سرویس پیشرفته پارس ژن شما می توانید مطمئن باشید که تجهیزات شما آماده استفاده در بهترین وضعیت کاری خود میباشند. پشتیبانی پیشرفته پارس ژن طراحی شده است تا زمان خواب تجهیزات شما را به پایین ترین سطح ممکن برساند.

تماس با تیم فنی

بستن منو
×

سبد خرید