انتخاب شد:

آبجکتیو نیمه آپوکروماتیک سری UPLFLN/PLFLN

آبجکتیو نیمه آپوکروماتیک سری UPLFLN/PLFLN

تماس بگیرید

دسته:
Compare

توضیحات

آبجکتیو نیمه آپوکروماتیک المپیوس

UPLFLN/PLFLN

  • نمایش تصاویر مسطح حاصل از انتقال فاکتورها تا نزدیکی محدوده طیف مادون قرمز
  • ارائه تصاویری شفاف و شارپ بدون تغییر رنگ در فلورسانس در مشاهدات فلورسانس و Nomarski DIC
  • ارائه راه حلی بی نظیر برای هر نوع نیاز تصویربرداری دیجیتال در کیفیت و عملکرد

 

IMNAOFNMAGW.D
Air/Dry0.1326.5417UPLFLN4X
Air/Dry0.326.51010UPLFLN10X2
Air/Dry0.526.5202.1UPLFLN20X
Air/Dry0.7526.5400.51UPLFLN40X
Air/Dry0.926.5600.2UPLFLN60X
Normal Oil0.65-1.2526.5600.12UPLFLN60XOI
Air/Dry0.9526.51000.2PLFLN100X
Normal Oil1.326.51000.2UPLFLN100XO2
Normal Oil0.60-1.3026.51000.2UPLFLN100XOI2
بستن منو
×

سبد خرید